Liczba odwiedzin strony: 20455 Osób na stronie: 1
 

 Uchex Kancelaria Doradztwa Podatkowego 
E. Rycerska-Sadło

 
 
Uchex Kancelaria Doradztwa Podatkowego
E. Rycerska-Sadło
 
Gimnazjalna 34
Profesja:   doradca podatkowy

Użytkownik nie udostępnił danych.

Dziennik Ustaw 2001 Nr 68 poz. 716 - Szczegółowe zasady, tryb postępowania oraz wzory dokumentów w sprawach cudzoziemców
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu postępowania oraz wzorów dokumentów w sprawach cudzoziemców. (Dz. U. z dnia 4 lipca 2001 r.) Na podstawie art. 93 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 czerwca 1997 r. o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 114, poz. 739, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 106, poz. 1118 oraz z 2001 r. Nr 42, poz. 475) zarządza się, co następuje:...